خدمات ماساژ راما اسپا

تجربه در راما اسپا را به خود هديه دهيد. ما خدمات گوناگوني را جهت جلب رضايت شما ارائه مي دهيم. لطفا توجه داشته باشيد كه قيمتها به ريال مي باشند.

رديفزمانقيمت
هات ژنوآ ماساژهات ژنوآ ماساژبا انتخاب اين گزينه، علاوه بر دريافت آرامش و سبكي، پوست بدن خود را به ميهماني اشرافي و تغذيه اي سرشار از ويتامين ها دعوت مي كنيد. ماساژ بسيار مغذي با شكلات گرم 60 دقيقه 3,200,000 انتخاب
هات ژنوآ ماساژهات ژنوآ ماساژبا انتخاب اين گزينه، علاوه بر دريافت آرامش و سبكي، پوست بدن خود را به ميهماني اشرافي و تغذيه اي سرشار از ويتامين ها دعوت مي كنيد. ماساژ بسيار مغذي با شكلات گرم 60 دقيقه 1,450,000 انتخاب
اسپشيال هاني ماساژاسپشيال هاني ماساژتغذيه پوست بدن امري است كه اغلب فراموش مي كنيم. براي يك بار هم كه شده پوست بدن خود را با عسل مخصوص تغذيه كنيد تا براي هميشه خاطره اي به ياد ماندني از راما اسپا داشته باشيد. ماساژ مغذي-ترميم كننده همراه با عسل 60 دقيقه 2,050,000 انتخاب
كلوپاترا ماساژكلوپاترا ماساژراز زيبايي كلوپاترا زبانزد تمامي زنان است. ما از اين راز استفاده كرده ايم و با بدن شما نيز همچون ملكه رفتار مي كنيم. حتما از نتيجه كار شگفت زده خواهيد شد. ماساژ مغذي-نرم كننده با استفاده از شيرهاي مخصوص 60 دقيقه 2,050,000 انتخاب
هات ژنوآ ماساژهات ژنوآ ماساژبا انتخاب اين گزينه، علاوه بر دريافت آرامش و سبكي، پوست بدن خود را به ميهماني اشرافي و تغذيه اي سرشار از ويتامين ها دعوت مي كنيد. ماساژ بسيار مغذي با شكلات گرم 60 دقيقه 2,050,000 انتخاب
فروت نوم پريو ماساژفروت نوم پريو ماساژاگر احساس مي كنيد كه پوست بدن شما جديدا دچار افتادگي شده است اين گزينه را انتخاب نماييد تا از افتادگي و پيري زودرس جلوگيري شود. ماساژ مغذي-نرم كننده با ماستهاي گياهي 60 دقيقه 2,050,000 انتخاب
هات ژنوآ ماساژهات ژنوآ ماساژبا انتخاب اين گزينه، علاوه بر دريافت آرامش و سبكي، پوست بدن خود را به ميهماني اشرافي و تغذيه اي سرشار از ويتامين ها دعوت مي كنيد. ماساژ بسيار مغذي با شكلات گرم 60 دقيقه 3,500,000 انتخاب
صفحه:  2  1