آموزش روش پرداخت آنلاین توسط درگاه بانک سامان (متصل به شبکه شتاب)

قبل از پرداخت آنلاین به نکات زیر توجه کنید:
1- همراه داشتن شماره 16رقمی کارت خود.
2- رمز خرید اینترنتی کارت (رمز دوم کارت)
3- CVV2 یا کد سه یا چهار رقمی کارت.

4- تاریخ انقضا کارت

رمز اینترنتی کارت خود را می توانید از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده کارت، دریافت نمایید. در مورد کارتهای بانک سامان این رمز به صورت پیش فرض همان رمز اصلی کارت می باشد.

در برخی از کارتها کد CVV2 در پشت کارت نوشته شده است در مورد برخی از کارتها این کد به محض دریافت رمز اینترنتی توسط خودپرداز به شما ارائه خواهد شد.

در صورتی که تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک نشده و در هنگام تنظیم رمز اینترنتی کارت توسط خودپرداز به شما ارائه نشده است می توانید هر تاریخی در آینده را وارد نمایید.پرداخت


شماره پرداخت مشخص نمي باشد